Vivanex Kft.

Általános Szerződési Feltételek

A Vivanex Kft. a www.barefoothungary.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

 1. AZ ELADÓ ADATAI

A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

 1. a)      Vállalkozás neve: Vivanex Kft.
  b)      Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
  d)      Adószám: 28964746-2-13
  e)      OTP Bank Nyrt. 
  f)       11713201-20001508-00000000 
  g)      Internet: barefoothungary.hu
  h)      E-mail: info@barefoothungary.hu
  i)       Telefonszám: 06703131566
  k)      A tárhely-szolgáltató neve: netmasters
 2. l)       A tárhely-szolgáltató címe: 1105 Budapest Cserkesz utca 32.
  m)     A tárhely-szolgáltató e-mail címe: szia@netmasters.hu
  n)      A tárhely-szolgáltató weboldala: netmasters.

A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve.
 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt.

2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

 1. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI

3.1. A webáruházban történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (továbbiakban: „Vevő”).

3.2. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1.  A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások köre képezi.

4.2.  A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék, illetve szolgáltatás információs oldaláról, adatlapjáról lehet részletesen megismerni.

4.3. A webáruházban található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

5.1. A webáruházban a Vevő a termékek, szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.

5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett jelezheti vásárlási szándékát a „Megrendelés” gombra való kattintással. 

5.3. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a szállítási és fizetési módokat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

5.4. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek e-mailben nyomban értesítést küld. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét.

5.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó – raktárkészleteire figyelemmel – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.  

5.6. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét a fenti szempontok alapján, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül e-mailben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

5.7. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre.

5.8. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

5.9. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.10. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.

5.11

Tudomásul veszem, hogy az Vivanex Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) adatkezelő által a www.barefoothungary.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Vezetéknév
Keresztnév
Ország
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. VÉTELÁR

6.1. A webáruházban a termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

6.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

6.3.  A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. 
 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:


 1.                       a)      előzetes banki átutalás 
 2. b)      bankkártyás fizetés 


 

7.2.Előzetes banki átutalás

7.3.1. A banki átutalás esetén a kiválasztott termékek vételárát a Vevőnek át kell utalni az Eladó OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11713201-20001508-00000000 számú bankszámlájára. Az Eladó az átutalás megtörténtéről utólagosan számlát állít ki.

7.3.2. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. Az átutalást követően az Eladó E-számlát küld a Vevőnek.

7.4.Bankkártyás fizetés

7.4.1. A bankkártyás fizetés esetén a kiválasztott termékek vételárát a Vevőnek az átirányított OTP fizetőfelületen, a vásárlás pillanatában kell kiegyenlítenie. Az Eladó a fizetést követően automatikusan E- számlát állít ki, amelyet az automatikus visszaigazoló email tartalmaz.

7.4.2. A fizetést követően az Eladó intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról.

Simple Pay adattovábbítási tájékoztató 

Tudomásul veszem, hogy az Vivanex Kft., Budaörs, Gyár utca 2. adatkezelő által a barefoothungary.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám, e-mail cím, IP cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

8.1. A szállítást az Eladó teljesítési segédek logisztikai szolgáltatásainak igénybevételével végzi (továbbiakban: „logisztikai partnerek”) az alábbiak szerint.

8.2. A Vevő által választható szállítási módok:

 1. a)  Házhozszállítás futárszolgálattal. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

8.3. A szállítási határidőket a megrendelés Eladó által történő elfogadásától kell számítani.

8.4. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról.

8.5. Az Eladó nem felel az olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, és amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani. 

8.6. Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye.

8.7. A termékeket az Eladó teljesítési segédje csomagolja, amelyért külön díjazás nem kerül felszámításra.

8.8. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, a szállítólevelet aláírni és visszaadni a kiszállítást végző logisztikai partner képviselőjének.

8.9. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.

8.10. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül nem veszi át a csomagot, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár visszafizetése mellett – a szerződéstől elállni.

8.11. Eladó csak Magyarország területén található szállítási címekre vonatkozó megrendeléseket vállalja teljesíteni, ettől eltérő desztinációkra leadott megrendeléseket visszautasítja.

 1. ELÁLLÁS, CSERE

9.1. A Vevő – ha nem felel meg számára a megrendelt termék – azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli, és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet.

9.2. A fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötésétől számított 30 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. 

9.3 Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

9.4. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni,  ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

9.5. A Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó a termék ellenérték a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszafizeti a Vevő részére.

9.6. A vevő méret nem megfelelőség esetén 30 napon belül cserére jogosult. Cserére postai úton való visszaküldéssel van lehetőség.  Ebben az esetben a visszaküldés költsége a vevőt terheli, a cseretermék kiküldését az Eladó vállalja. Amennyiben a Vevő cserelehetőséggel él, a visszaküldendő terméknek a kézbesítéstől számított 30 napon belül vissza kell érkeznie az Vivanex Kft. számára.

Visszaküldési szándékról előzetes emailes jelzés szükséges a rendelés számának feltűntetésével és a visszaküldés okának leírásával.

Visszaküldés csak akkor lehetséges, ha a termékek az eredeti, felcímkézett állapotában vannak. A terméket nem tudjuk cserélni, abban az esetben, ha használták, viselték, vagy károsították.

 1. SZAVATOSSÁG

10.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termékek megfelelnek az információs oldalon meghatározott minőségi feltételeknek és a hatályos magyar jogszabályoknak.

10.2. A termék a kézbesítés napján tekintendő átadottnak és átvettnek. 

10.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az elévülési időn belül jelentheti be. Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg. 

10.4. A kifogást az Eladónál, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni az Eladó fentebb megjelölt elérhetőségein. Eladó kérheti a szavatossági igény érvényesítéséhez a számla bemutatását.

10.5. Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy szakszervizzel megvizsgáltathassa.

10.6. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

 1. ELADÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

11.1. Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából, illetve nem megfelelő tárolásából eredő károkért.

11.2. Eladó – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

 1. a) Eladó a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
 2. b) Eladó kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

A termék vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.

 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek). 

 1. EGYÉB KIKÖTÉSEK

13.1.  A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.2.       A www.barefoothungary.hu oldalon található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése, a weboldalt működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalon található anyagokat az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

13.3. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha az Eladó fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen az Eladó vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár az Eladó vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott tértivevényes küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.

13.6. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

13.7. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

13.8. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

13.13. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1993. (II.5.) Kormányrendelet („Kmr.”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019.08.23.

 

Vivanex Kft.

ügyvezető

(Eladó)