ELÁLLÁS, CSERE

1. A Vevő – ha nem felel meg számára a megrendelt termék – azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a csomagküldő szolgálat költsége a Vevőt terheli, és a Termék árából visszatérítést nem igényelhet.

2. A fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől a megkötésétől számított 30 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. 

3. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

4. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni,  ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

5. A Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó a termék ellenérték a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszafizeti a Vevő részére.

6. A vevő méret nem megfelelőség esetén 30 napon belül cserére jogosult. Cserére postai úton való visszaküldéssel van lehetőség.  Ebben az esetben a visszaküldés költsége a vevőt terheli, a cseretermék kiküldését az Eladó vállalja. Amennyiben a Vevő cserelehetőséggel él, a visszaküldendő terméknek a kézbesítéstől számított 30 napon belül vissza kell érkeznie a Vivanex Kft. számára.

Visszaküldési szándékról előzetes emailes jelzés szükséges a rendelés számának feltűntetésével és a visszaküldés okának leírásával.

Visszaküldés csak akkor lehetséges, ha a termékek az eredeti, felcímkézett állapotában vannak. A terméket nem tudjuk cserélni, abban az esetben, ha használták, viselték, vagy károsították.